ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,328 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:07
LSE(BOCH) 1,338 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 18:37

CRS & FATCA για φορολογική διαφάνεια

Μέσα στα πλαίσια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής,  βελτίωσης της φορολογικής διαφάνειας και προστασίας της αξιοπιστίας του φορολογικού συστήματος, οι κυβερνήσεις  των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την συλλογή φορολογικών πληροφοριών από τους πελάτες τους καθώς επίσης και την αναφορά των πληροφοριών αυτών στις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας. 

Το Foreign Accounts Tax Compliance Act, γνωστό ως FATCA, επιβλήθηκε από τις Η.Π.Α και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014. Στόχος του FATCA είναι ο εντοπισμός, η αποτροπή και η αποθάρρυνση της φοροδιαφυγής από πολίτες ή κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα, επενδύουν εκτός των Η.Π.Α. μέσω ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, υπέγραψαν σχετική διακρατική συμφωνία με τις Η.Π.Α., προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του FATCA από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δικαιοδοσία τους.

Παίρνοντας αρκετά στοιχεία  από το FATCA, το Common Reporting Standard γνωστό ως CRS, προωθήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟECD) ως μια επιπρόσθετη διεθνής πρωτοβουλία η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.   Από τον Δεκέμβριο του 2015, 102 χώρες, ανάμεσα τους και η Κύπρος, υιοθέτησαν το CRS, με τον αριθμό των συμμετεχόντων χωρών να αυξάνεται συνεχώς. Πλήρη κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟECD  http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf. Η Κυπριακή Κυβέρνηση  μαζί με άλλες 49 χώρες  συμφώνησαν ως πρώτη ομάδα χωρών να υιοθετήσουν το CRS, αναλαμβάνοντας και τις  σχετικές υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2016 (η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2017).

Πως σας επηρεάζει

Με την υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του CRS και του FATCA όλα τα τοπικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Κύπρου (Η Τράπεζα), πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του νομικού/κανονιστικού πλαισίου. Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα επικοινωνεί με τους πελάτες της για τη συλλογή των σχετικών φορολογικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων της χώρας φορολογικής κατοικίας και του αριθμού φορολογικής ταυτότητας τους. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται στο σχετικό έντυπο αυτοπιστοποίησης.

Λογαριασμοί που βρίσκονται στην Τράπεζα και εμπίπτουν στις πρόνοιες  εφαρμογής του FATCA και CRS, υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου σε ετήσια βάση.

Η δέσμευση μας προς τους πελάτες

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές πρόνοιες του νομικού/κανονιστικού πλαισίου και να συλλέγει τις  απαραίτητες πληροφορίες με την ελάχιστη επιβάρυνση για τους πελάτες της.

Περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το CRS και FATCA και πως σας επηρεάζει  μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

α. Τμήμα Φορολογίας Κύπρου στο http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page20_gr/page20_gr?opendocument

β. Σύνδεσμος Τραπεζών στο  www.acb.com.cy

γ. ΟECD  http://www.oecd.org/tax

δ. Τμήμα Φορολογίας ΗΠΑ https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τη φορολογική κατάσταση του κατόχου λογαριασμού και μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή, αν δεν είστε σίγουροι για την προσωπική σας φορολογική θέση.

Συχνές ερωτήσεις

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.