Διευκρίνιση σχετικά με την Έκθεση/Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνοδεύει τα Ειδικά Ψηφίσματα

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.