Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση και την  παρουσίαση των Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, παρακαλώ πατήστε εδώ.