Αποφάσεις: (α) της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 και (β) της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ΕΓΣ

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ