Ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.