Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου-Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση για την παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλώ πατήστε εδώ.