Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.