Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση(Αγγλικό Αρχείο), παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, παρακαλώ πατήστε εδώ.