Η συμπεριφορά των Κύπριων καταναλωτών κατά το "Έτος της πανδημίας"

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της Πανδημίας, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βλέπουν τη επίδρασή της στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν τις νέες συνήθειες και τάσεις που ήρθαν για να μείνουν.

Η έκθεση αποτελεί μια κοινή προσπάθεια της Τράπεζας Κύπρου και της KPMG, με στόχο την αποκάλυψη των αλλαγών και μετατοπίσεων στις προτιμήσεις των καταναλωτών και την κατανόηση των επιπτώσεων της COVID-19 στην κυπριακή οικονομία.

Έχει αναλυθεί ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από συναλλαγές με κάρτες και άλλες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην κυπριακή αγορά εντός των ετών 2019 και 2020 και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικά με τη συμπεριφορά δαπανών και τις προτιμήσεις των καναλιών πώλησης, όσον αφορά 12 διαφορετικούς κλάδους στην Κύπρο.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη δημοσίευση