Επισφράγιση Συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και China Development Bank

Λευκωσία,  10 Μαΐου 2011

 

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών, η China Development Bank Corporation έχει εγκρίνει τη χορήγηση δανείου ύψους €300 εκ. προς την Τράπεζα Κύπρου. Το δάνειο θα είναι διάρκειας πέντε χρόνων. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει τη συνεργασία του Συγκροτήματος με την China Development Bank Corporation.

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2011, το Συγκρότημα υπόγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation για την από κοινού χρηματοδότηση επενδύσεων ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αναπτυξιακών έργων που θα ενδυναμώσουν έμπρακτα την οικονομική συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Κίνας.