Νέος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Νέος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ανδρέα Αρτέμη ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου ο οποίος υπέβαλε χθες την παραίτησή του και την οποία παραίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης ομόφωνα τον κ. Ευδόκιμο Ξενοφώντος ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Αριστοδήμου για την αξιόλογη και πολύτιμη μακρόχρονη προσφορά του στο Συγκρότημα το οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 17 χρόνια και στη συνέχεια ως Πρόεδρος για τα τελευταία 4 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη επίσης την παραίτηση του κ. Μάνθου Μαυρομμάτη και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την αξιόλογη και πολύτιμη προσφορά του στο Συγκρότημα το οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία επτά χρόνια.