Διορισμός Διευθύνοντα Συμβούλου

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2013

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα»), σε χθεσινή του συνεδρία αποφάσισε να διορίσει τον κ. John Patrick Hourican στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας.

Ο κ. Hourican διετέλεσε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Επενδυτικής Τράπεζας (Αγορών και Διεθνής Τραπεζικής) της Royal Bank of Scotland (RBS) από τον Οκτώβριο 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο 2013. Μεταξύ του 2007 και 2008, διετέλεσε Chief Financial Officer της ABN AΜRO Group, μετά την εξαγορά της τράπεζας από την κοινοπραξία των τραπεζών Royal Bank of Scotland, Fortis και Santander.

Ο κ. Hourican εντάχθηκε στην RBS το 1997 στο τμήμα Structured Finance. Ανέλαβε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο τμήμα Wholesale banking της RBS, καθώς και Οικονομικός Διευθυντής (Finance Director) και Ανώτερος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (Chief Operating Officer) του συμβουλίου. Διετέλεσε επίσης Επικεφαλής του Leverage Finance για την περιοχή της Ευρώπης και Ασίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην PriceWaterhouse στην Ιρλανδία και είναι Μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών της Ιρλανδίας. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Πανεπιστήμιου Ιρλανδίας και του Πανεπιστήμιου του Δουβλίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εύχεται στον κ. Hourican, κάθε επιτυχία στο έργο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πείρα του κου Hourican, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου, της διευθυντικής ομάδας και του προσωπικού, θα ενδυναμώσουν το Συγκρότημα ώστε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.