Ενισχύουμε την ανάπτυξη, κόντρα στις προκλήσεις

Αφήνοντας πίσω ακόμη ένα δύσκολο έτος κάθε άλλο παρά εφησυχασμένοι μπορούμε να είμαστε δεδομένων των πολλών, πολύ-επίπεδων και σημαντικών προκλήσεων, που έχουμε ενώπιον μας το 2024. Μπαίνουμε στο πέμπτο έτος αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον μετά από την πανδημία, τις δύο συνεχιζόμενες ένοπλες συρράξεις, τις κυρώσεις, την ενεργειακή κρίση, και την εκτόξευση του πληθωρισμού και κορύφωση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αναχαίτισή του. Ταυτόχρονα εξελίσσεται ένας άνευ προηγουμένου μετασχηματισμός, ο οποίος  περιλαμβάνει την ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ την ίδια ώρα ζούμε την εποχή της τεχνολογικής επανάστασης η οποία δημιουργεί όλο και νέες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, είναι απαραίτητο η οικονομία της χώρας μας να παραμένει σε στερεές βάσεις και να συνεχίσει να αναπτύσσεται με συνετή διαχείριση και επενδύσεις τόσο από πλευράς ιδιωτών όσο και από πλευράς του κράτους. Άλλωστε δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραβλέπουμε ότι επηρεαζόμαστε σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες καθώς η χώρα μας έχει μια μικρή ανοικτή οικονομία, ευαίσθητη σε διεθνή οικονομικά και πολιτικά γεγονότα, σε μια περιοχή η οποία ταλανίζεται από χρόνιες συγκρούσεις και επιπλέον υποφέρει από ένα μακροχρόνιο πολιτικό πρόβλημα που καθυστερεί σημαντικά τα οικονομικά οφέλη τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, το άνοιγμα των αιθέρων, ναυσιπλοΐας και νέων αγορών για ανάπτυξη του εμπορίου και τουρισμού.

Οι ιδιομορφίες της χώρας και της οικονομίας, καθιστά ακόμα πιο σημαντικό την σωστή διαχείριση των ενδογενών παραμέτρων, οι οποίες εξαρτώνται από τις δικές μας ενέργειες και αποφάσεις. Είναι στο χέρι μας να διασφαλίσουμε ότι η χώρα διοικείτε από ένα σύγχρονο πλαίσιο νόμων και κανονισμών το οποίο και εφαρμόζεται καθολικά, δίκαια και γρήγορα μεσώ εύρυθμών και αποτελεσματικών Δικαστικών, Κρατικών και Ανεξάρτητων μηχανισμών. Είναι επίσης στο χέρι μας είναι να διαφυλάξουμε την δημοσιοοικονομική πειθαρχεία και να καθιερώσουμε το καλό όνομα της χώρας ειδικά μετά την αμαύρωση της φήμης και της εμπιστοσύνης από το κούρεμα καταθέσεων το 2013 και την μετέπειτα σύνδεση της Κύπρου με ξένα συμφέροντα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες και υπόκεινται σε κυρώσεις.

Στην Τράπεζα Κύπρου, έχουμε μάθει από πρώτο χέρι, μετά που υπεστήκαμε καταστροφική ζημιά το 2013, την αξία της διατήρησης της καλής φήμης και εμπιστοσύνης των πελατών, επενδυτών και του προσωπικού μας και έχουμε ζήσει στην πράξη το δανέζικο ρητό που λέει ‘Reputation comes on foot and leaves on horseback’.

Έκτοτε, μετά από σκληρή και επίπονη δουλειά, καθολική αναδιάρθρωση της επιχείρησης, προσεκτική διαχείριση των λειτουργιών μας, ακολουθώντας πιστά νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εργασίες μας και λαμβάνοντας σκληρές αποφάσεις να σταματήσουμε υπηρεσίες οι οποίες ενέχουν κίνδυνο πέραν του αποδεκτού, ακόμη και όταν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πελατολόγιο και εισοδήματα έχουμε καταστεί σήμερα η Τράπεζα που εμπιστεύονται περισσότερο για τις καταθέσεις τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις αλλά και οι επενδυτές που αποδεικνύεται από την μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή ευυπόληπτων ξένων επενδυτών στις εκδόσεις χρέους το 2022 και 2023.

Βασικός μας στόχος παραμένει η ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και ανάπτυξης.  Το ενιάμηνο του 2023, παραχωρήσαμε νέα δάνεια €1,6 δισ. σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στηρίζοντας την ιδιωτική στέγαση, κατανάλωση και φυσικά τις νέες επενδύσεις. Υποστηρίζουμε ότι είναι αυτές οι επενδύσεις που θα διασφαλίσουν μελλοντικές θέσεις εργασίας σε ένα τεχνολογικά διαφορετικό κόσμο και θα επιτρέψουν στους νέους πτυχιούχους να παραμείνουν στην πατρίδα τους και να δημιουργήσουν αξία.

Η δέσμευση μας  για αποτελεσματική αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων, η οποία και ενισχύεται με το ολοένα αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης της εμπιστοσύνης προς στην Τράπεζα Κύπρου. Επενδύουμε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης για βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων που είναι ζωτικής σημασίας στο παγκόσμιο μεταβλητό οικονομικό περιβάλλον.

Στην Τράπεζα Κύπρου, είμαστε ταγμένοι να καινοτομούμε αδιάκοπα και να δημιουργούμε νέα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, διατηρούμε και ενισχύουμε την παρουσία και τον ηγετικό μας ρόλο στην αγορά, στην ψηφιακή μετάβαση και στην προσπάθεια μετεξέλιξης της Κύπρου σε μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη σύγχρονη οικονομία. Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα ευοίωνο μέλλον, με προοπτική και ευημερία για τη χώρα και τους ανθρώπους της.