Διορισμός Ενδιάμεσου Διευθύνοντα Συμβούλου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, η Αρχή Εξυγίανσης διόρισε τον κ. Χρήστο Σορώτο στη θέση του Ενδιάμεσου Διευθύνοντα Συμβούλου του Συγκροτήματος, μετά από πρόταση που υπέβαλε το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Ο διορισμός του κύριου Σορώτου έχει ισχύ από Τετάρτη 29 Μαΐου 2013.

Ο κος Σορώτος γεννήθηκε το 1952 και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μακρόχρονη πείρα, πέραν των 34 ετών στα τραπεζικά συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και αναδιαρθρώσεις εργασιών στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και αλλού.

Κατά την περίοδο 2008 – 2010 διετέλεσε υποδιοικητής και Διευθύνοντας Σύμβουλος της ASPIS Bank. Εργάστηκε επίσης για περίοδο 8 ετών στη CITIBank ως Country Corporate Officer για Ελλάδα και Κύπρο.

Κατείχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Eurobank στο Λονδίνο και την Ελλάδα καθώς επίσης του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπεύθυνος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη δημιουργία «κακής τράπεζας» σύμφωνα με το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών και των Σκανδιναβικών χωρών.

Πρόσφατα μέχρι και τον διορισμό του ο κ. Σορώτος ασχολείτο με θέματα εταιρικών αναδιαρθρώσεων (corporate restructurings) με βάση το Λονδίνο.