Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε 30 9 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.