Αλλάζει ο τομέας διαχείρισης πλούτου

Δηλώνει στη Stockwatch ο Μάριος Λοιζίδης, Private Banking Manager 

 

Για έβδομη φορά, η Τράπεζα Κύπρου βραβεύθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για το 2023 στο PrivateBanking. Τί είναι αυτό που προσφέρει η τράπεζα και την κάνει να ξεχωρίζει;

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική διάκριση που έχει προστεθεί στο ενεργητικό της  Τράπεζας Κύπρου, από το περιοδικό Euromoney, στο πλαίσιο των Global Private Banking Awards 2023. Η υπηρεσία της Ιδιωτικής Τραπεζικής αξιολογήθηκε θετικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.  

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της νέας στρατηγικής και τεχνολογικής αναβάθμισης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα του Private Banking. Προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα βασισμένα στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών μας,  λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, όπως και των γεωπολιτικών γεγονότων που με την σειρά τους επηρεάζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά τις διεθνείς αγορές. H βράβευση, οφείλεται παράλληλα, στην εμπιστοσύνη των πελατών, στον επαγγελματισμό της ομάδας, στις υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται, καθώς και για την αξιοπιστία της Τράπεζας Κύπρου. Αξιοποιούμε στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες και τις ενσωματώνουμε καθημερινά στις διαδικασίες μας. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα εργασίας μας, με στόχο να γινόμαστε κάθε χρόνο μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι.

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της τράπεζας;

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η Τράπεζα, αλλά και η  καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών μας, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της υπηρεσίας μας. Η υψηλή κατάρτιση του προσωπικού, η αφοσίωση, αλλά και η βαθιά γνώση στους τομείς των επενδύσεων και των διεθνών αγορών, αποτελούν εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα του Private Banking. Η τεχνογνωσία, τα καινοτόμα προϊόντα μας, ο επαγγελματισμός καθώς και η αξιοπιστία του Ομίλου όπως και η εχεμύθεια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Τραπεζικής. Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, στην τεχνολογία και σε καινούργιες συνεργασίες. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε συνεχώς, καινοτόμες λύσεις στους υφιστάμενους αλλά και στους μελλοντικούς μας πελάτες. 

Εκτός από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, τί άλλο προσφέρει η υπηρεσία του PrivateBanking;

Μέλημα μας είναι να δημιουργήσουμε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με όλη την οικογένεια των πελατών μας. Φιλοσοφία μας, η συνολική συμβουλευτική διαχείριση και διατήρησης της περιουσίας για τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές.

Εκτός από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, όπως λογαριασμούς στα κύρια νομίσματα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, και πιστωτικές διευκολύνσεις, η υπηρεσία της Ιδιωτικής Τραπεζικής προσφέρει επενδυτικές Υπηρεσίες με πρόσβαση στις αγορές και προϊόντα διεθνώς όπως επίσης και Υπηρεσίες Θεματοφυλακής. Προσφέρεται δηλαδή, ολιστική συμβουλευτική διαχείριση της περιουσίας, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση των σύνθετων χρηματοοικονομικών επιδιώξεων των πελατών μας, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη και κάλυψη των εξειδικευμένων επενδυτικών απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. Παράλληλα,  προσφέρονται σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στη διαδικασία της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής, οι οποίες στηρίζονται στις στρατηγικές συνεργασίες της Τράπεζας Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας και επενδυτικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας. 

Ποιοι οι βασικοί πελάτες στον τομέα;

Στο Private Banking, απευθυνόμαστε αποκλειστικά σε ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Πρόκειται για πελάτες οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και γνωρίζουν πολύ καλά τι χρειάζονται. Το μέλλον στον τομέα της διαχείρισης πλούτου έχει αλλάξει άρδην. Οι προσφερόμενες λύσεις προς τους πελάτες πρέπει και είναι εξατομικευμένες. Ο κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες είτε για το σήμερα είτε για το μέλλον.  Οι σύμβουλοι επενδύσεων πρέπει να επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά, τα θέλω και στις ανάγκες αυτών των πελάτων. Συνήθως, είναι πελάτες που διατηρούν τραπεζικές σχέσεις με τράπεζες του εξωτερικού στο τομέα των επενδύσεων. Η υπηρεσία της Ιδιωτικής Τραπεζικής προσφέρει εξατομικευμένο χαρακτήρα υπηρεσιών σε σύγκριση  με  τις υπηρεσίες μαζικής αγοράς που προσφέρονται μέσω της Λιανικής Τραπεζικής. 

Πώς συγκρίνεται ο τομέας του PrivateBanking στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρώπη;

Οι τάσεις που βλέπουμε στη Κύπρο είναι οι ίδιες με αυτές στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο τομέα των επενδύσεων στη χώρα μας, δεν υστερούν από αυτές που προσφέρονται στη Ευρώπη. Εξάλλου, με την χρήση της τεχνολογίας, δεν παίζει κανένα ρόλο το που βρίσκεται ο σύμβουλος επενδύσεων. Οι εποχές έχουν αλλάξει και η διαφοροποίηση του κινδύνου ξεκινά από τις καταθέσεις οι οποίες αποτελούν τον πρώτο αλλά όχι το μόνο πυλώνα αποταμίευσης. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια δυνατή τάση σε επενδύσεις που «υπακούουν» στους βιώσιμους τομείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μέλλον. Οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν ουσιαστικά την «απάντηση» σε σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, μια επένδυση σε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αντίθεση σε μια εταιρία που χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα. 

Ποιες οι βασικές αδυναμίες του τομέα;

Στην Κύπρο έχει δημιουργηθεί μια αξιόλογη βιομηχανία επενδυτικών υπηρεσιών χάρη στην υφιστάμενη νομοθεσία και την εμπειρία των επαγγελματιών του τομέα. Επενδυτικές εταιρείες από όλο τον κόσμο  επιλέγουν την Κύπρο ως βάση τους για να παρέχουν επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες τους. Μια από τις αδυναμίες που βλέπουμε είναι ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν είναι ενήμερο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά επενδύσεις σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Πρέπει να αποκτήσουν οι επενδυτές τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να έχουν ενημερωμένη άποψη και να αξιολογούν όσο το δυνατό καλύτερα τις επενδυτικές τους επιλογές. Πρέπει να δημιουργηθούν κανάλια πληροφόρησης για τους επενδυτές ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Αυξάνοντας τις γνώσεις αυξάνετε και η εμπιστοσύνη στον θεσμό.