Γιατί η Τράπεζα Κύπρου θέλει να σας γνωρίσει καλύτερα;

Επικοινωνούμε μαζί σας, τους πελάτες μας, για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όπως επίσης τη γνώση που έχουμε αναφορικά με τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτά αποτελούν μέρος της δέσμευσής μας προς ΕΣΑΣ, τους πελάτες μας, και την κοινωνία γενικότερα για διατήρηση των υπηρεσιών μας σε ένα απόλυτα επαγγελματικό, υπεύθυνο και ηθικό επίπεδο.

Γιατί είναι αναγκαίο; Στις μέρες μας, η πρόοδος της τεχνολογίας κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, αλλά την ίδια στιγμή καθιστά επίσης πιο εύκολη τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων. Αποτελεί ηθική υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα δικά σας συμφέροντα και της τράπεζας και να αποτρέψουμε παράνομες ενέργειες, όπως το ξέπλυμα παράνομου χρήματος ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η διαδικασία είναι σύντομη και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικά.

Μαζί μπορούμε να εμποδίσουμε το οικονομικό έγκλημα!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το βίντεο που ετοιμάσαμε...