Η Κοινωνία μας

Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και σημαντικός μοχλός της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Για την Τράπεζα Κύπρου, η κοινωνική αξία απαιτεί την υπέρβαση των συνήθων συναλλακτικών ορίων, τη συνεργασία με όλους τους εταίρους σε όλη την αλυσίδα αξίας και την αναγνώριση του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ακολουθώντας τη βασική μας αρχή "Περισσότερο από Τράπεζα – Beyond Banking", στοχεύουμε στο να κάνουμε τη διαφορά στην κυπριακή κοινωνία και συμβάλλουμε στη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή της, παραμένοντας ισχυρή κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα.

Εξετάζουμε - Συνεισφέρουμε - Δεσμευόμαστε στους σκοπούς τους οποίους υποστηρίζουμε, σύμφωνα με την Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών και Συνεργασιών του Συγκροτήματος και βάσει της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που κινείται σε τρεις πυλώνες: Υγεία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον. Επίσης, προσφέρεται συντηρημένος πλεονάζοντας εξοπλισμός γραφείου για κάλυψη αναγκών διάφορων ΜΚΟ και οργανώσεων.

Προσφορά στην κοινωνία

€695.000
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας
για στήριξη των στρατηγικών πυλώνων, το 2022.


€780.000+
έχουν διοχετευθεί στην κυπριακή κοινωνία μέσα από το SupportCY
σε προϊόντα, υπηρεσίες και χρήματα, από τον Μάρτιο 2020. 

Στρατηγικοί Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Υγεία

Στηρίζουμε τις προσπάθειες οργανώσεων υγείας για αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, με επίκεντρο:

 • τη μάχη ενάντια στον καρκίνο
 • τη στήριξη ατόμων με σπάνια νοσήματα
 • την υποστήριξη ατόμων με παραπληγία και τετραπληγία
Μάθε περισσότερα

Εκπαίδευση

Παρέχουμε οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους για το σχεδιασμό ή τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων και μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών που προάγουν τη μάθηση και την ανάπτυξη, εστιάζοντας στα εξής:

 • Επιβράβευση νέων σε διάφορους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Mηχανολογία, Τέχνη και Μαθηματικά)
 • Καινοτομία
 • Ισότητα της διαφορετικότητας 
 • Οικονομικό αλφαβητισμό
 • Αθλητισμός στους νέους 
Μάθε περισσότερα

Περιβάλλον

Με έμφαση στη στεριά και στη θάλασσα, επικεντρωνόμαστε σε:

 • Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση - Πρόληψη
 • Ανταπόκριση 
 • Αντιμετώπιση
 • Μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
Μάθε περισσότερα

SupportCY

Δίκτυο που ενεργεί με βάση τους πυλώνες Υγεία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, σε καταστάσεις κρίσεων και όπου απαιτείται άμεση δράση, με τη συνεργασία:

 • των Συνεργατών-μελών του SupportCY
 • του Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσεων και Καταστροφών του SupportCY
 • του Σώματος Εθελοντών του SupportCY
Μάθε περισσότερα

Δήλωση Δωρεών, Χορηγιών και Συνεργασιών

Αιτήση Χορηγίας