Δράσεις SupportCY

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Το SupportCY είναι η μεγαλύτερη κοινή επένδυση για τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου στην Κύπρο. Σηματοδοτεί μια εταιρική σχέση που στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω στοχευμένων δράσεων. Μέσω του δικτύου SupportCY, η Τράπεζα Κύπρου ενεργεί σε συνεργασία με άλλα μέλη σε μια κοινή προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας, στη βάση των στρατηγικών πυλώνων της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.