Αριστοτέλης Γρηγοριάδης

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες / For more detailed information / Для получения более подробной информации посетите сайт

www.agregoriades.com

Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε με υποτροφία στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέκτησε συνολικά:

 • 2 μεταπτυχιακά διπλώματα, MBA και MPhil
 • 1 πτυχιακό δίπλωμα Joint Honours BEng
 • 5 δημοσιεύσεις έρευνας

με εξειδίκευση στους τομείς:

 • Στρατηγικής Διεύθυνσης
 • Διεύθυνσης Επιχειρήσεων
 • Πληροφορικής
 • Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

Επίσης κατέχει 5 πιστοποιητικά προϊσταμένου για την παροχή Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Έχει συνολικά 22 χρόνια εργασιακή πείρα εκ των οποίων 18 χρόνια εμπειρία στον Τραπεζικό, Χρηματοοικονομικό και Επενδυτικό τομέα, εκ των οποίων 9 χρόνια σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Ως εκ τούτου έχει σημαντική και σε βάθος γνώση και εργασιακή πείρα στο συνολικό φάσμα και την ανάπτυξη του Τραπεζικού, Χρηματοοικονομικού και Επενδυτικού Τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Στον τραπεζικό τομέα εξειδικεύεται σε θέματα:

 • Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διοίκησης
 • Διαχείρισης Κινδύνων
 • Διαχείρισης Επενδύσεων και Ιδίων Κεφαλαίων
 • Εσωτερικού Έλεγχου
 • Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος (CEO) σε ξένων συμφερόντων Κυπριακή εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό μέσω Κύπρου.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε:

 • Σε 3 τράπεζες στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Σε 3 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών
 • Στον ακαδημαϊκό τομέα
 • Στον Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών
 • Στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει επίσης ήδη εγκριθεί και από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όσο αφορά τα κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper) ως διαχειριστής συλλογικών επενδυτικών σχεδίων.