Παναγιώτης Θεοδοσίου

· Δυναμικός, δημιουργικός, ειλικρινής με hands‐on προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων
· Άριστη επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
· Σεβασμό στις πολυπολιτισμικές και θρησκευτικές αξίες
· Λήπτης πολλών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βραβείων

ΣΠΟΥΔΕΣ
· Ph.D. (1987), Χρηματοοικονομικά, City University of New York
· M.B.A. (1986), Baruch College, City University of New York
· M.A. (1985), Οικονομικά, Queens College, City University of New York
· B.Sc. (1980), Οικονομικά και Νομικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
· Μέλος, Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013 – σήμερα
· Κοσμήτορας και Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009 – σήμερα
· Μέλος, Διοικούσα Επιτροπή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009 – 2010
· Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος, Σχολή Διοίκησης, Rutgers University, NJ, USA, 1992 – 2009
· Πρόεδρος (1995 – 96), Πρόεδρος Συμβουλίου (1996 – 97) και Εκτελεστικός Διευθυντής (1998 – 2006), Multinational Finance Society (μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προώθηση και διάδοση των χρηματοοικονομικών γνώσεων σχετικά με τις βιομηχανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
· Συγγραφέας πολλών άρθρων για την οικονομία, τα χρηματοοικονομικά και την ανώτατη εκπαίδευση σε κυπριακές εφημερίδες και περιοδικά
· Ομιλητής σε εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικών και επαγγελματικών οργανώσεων
· Συμμετοχή σε πολλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα για την οικονομία, τη χρηματοδότηση και τα θέματα της εκπαίδευσης
· Μέλος, Επιστημονικό Συμβούλιο CIIM, Λευκωσία, Κύπρος, 1999 – 2008
· Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο, Council for Southern Africa, 1998 – 2002

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
· Δημοσίευση πολυάριθμων ερευνητικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, για θέματα όπως, η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων, η αξιολόγηση και διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, τα στεγαστικά δάνεια, οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και οι διακυμάνσεις των χρηματαγορών.
· Πάνω από 100 παρουσιάσεις σε σεμινάρια και διεθνή συνέδρια.