Νικόλαος Μαχαίρας

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1954. Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το Harvard Business School.

Εργάστηκε ως στέλεχος για την Johnson & Johnson, Conex και τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (CEO), πριν ξεκινήσει την δική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι προσωπικές του επιχειρήσεις κατά τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιούνται στους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο.

Εργάστηκε επίσης εκτενώς ως σύμβουλος για στρατηγικό σχεδιασμό και διεθνή επέκταση, συμμετέχοντας ως μη εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιριών διαφόρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων του Κτηματολογίου Α.Ε. (Ελληνική Δημοκρατία), Kronos (επεξεργασία τροφίμων), Lannet (εναλλακτική πάροχος τηλεπικοινωνιών), Intercomm Foods και Conex (επεξεργασία αγροτικών).

Συμμετείχε κατά διαστήματα ενεργά στα Δ.Σ. των αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών και του Harvard.  Σήμερα δε στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Harvard.