Γαβριήλ Αναστασιάδης

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όπως επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση επενδυτικών κινδύνων, διαχείριση επενδύσεων και συμβουλές σε Investment Banking καθώς επίσης και σημαντική εμπειρία στο ελεγκτικό/λογιστικό επάγγελμα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η εμπειρίες του δεν περιορίζονται στον Κύπρο ελλαδικό χώρο αλλά επεκτείνονται κατά κύριο λόγο στις διεθνείς αγορές όπου επί σειράν ετών παρέχ επενδυτικές συμβουλές σε επενδυτικά ταμεία και τράπεζες του εξωτερικού, στην διαχείριση και ελαχιστοποίηση επενδυτικών κινδύνων, στην διαχείριση των εναλλακτικών τους επενδύσεων και συμμετείχα στο σχεδιασμό και την ανάλυση δομημένων επενδυτικών προϊόντων διαφόρων τύπων.

Από το 1996 ειδικεύεται στα δομημένα μέσα χρηματοδότησης, σχεδιασμό μοντέλων δομημένων επενδυτικών προϊόντων, στην διαχείριση επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, σε επενδυτικές συμβουλές εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων και χρηματοδότηση των κεφαλαίων, συνεργάζεται με πολλές διεθνές τράπεζες που εξειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς. Έχει συμβάλει στην παροχή εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων σε θεσμικούς επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο και βοηθώντας θεσμικούς πελάτες στη διαδικασία χρηματοδότησής τους, με πάνω από 1,5 δισ. δολ. αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον διετέλεσε σύμβουλος επενδύσεων σε διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό με μεγάλα εναλλακτικά επενδυτικά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των $60 δισεκατομμυρίων. Υπό αυτή την ιδιότητα διαχειρίστηκε αρκετές σημαντικές επενδύσεις και εταιρικές συναλλαγές χρηματοδότησης και συνεργάζεται με μερικούς από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στον τομέα.

Είναι ένας από τους ιδρυτές και ο διευθύνων σύμβουλος της SPA Financial Services (ΚΕΠΕΥ). Προηγουμένως ήταν ένας από τους ιδρυτές και διευθύνων σύμβουλος της Axia Ventures Group Ltd (ΚΕΠΕΥ). Από το 1996 έως το Μάρτιο του 2000 διατέλεσε διευθυντής επενδύσεων των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, μέλος του Ομίλου HSBC, και είχε υπό διαχείριση ένα επενδυτικό χαρτοφυλακίου περίπου $1 δισ. δολαρίων.  Από το 1989 μέχρι το 1993 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Coopers & Lybrand στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το 1994 έως το 1996 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen στην Κύπρο και Ελλάδα. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής και μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία και είναι απόφοιτος του Cornell University Business School στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια και παρακολούθησε σειρά μαθημάτων στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων και επενδυτικών κινδύνων στο New York Institute of Finance. Είναι εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και κατέχει τη θέση Διευθύνων Συμβούλου στην SPA Financial Services Ltd και διαθέτει άδεια να προσφέρει επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση χαρτοφυλακίου και έχει επίσης άδεια χρηματιστής από το Κύπρος Χρηματιστήριο Αξιών. Είναι εγκεκριμένος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Fit and Proper και κατέχει την θέση Συμβούλου (Director) σε ένα Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο της Κύπρου. Σπούδασε Οικονομικά και Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία (ΒΑ Economics).