Δημήτρης Ταξιτάρης

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης κατέχει BSc. Mathematics with Statistics από το Imperial College (first class honours) και MSc. Mathematical Trading and Finance από το City University στο Λονδίνο (distinction). Εργάστηκε στη Deloitte στο Λονδίνο όπου έλαβε τον τίτλο του Associate Chartered Accountant.

Από το 2001 μέχρι τον Αύγουστο 2013, εργάστηκε στη CISCO, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, όπου ενεπλάκη στην οικοδόμηση και διεύθυνση του ηγετικού οργανισμού διαχείρισης κεφαλαίων και συμβουλών στην Κύπρο με εγχώριους και διεθνείς πελάτες, ιδιώτες και θεσμικούς από όλους κλάδους, αποχωρώντας ως Διευθυντής Διαχείρισης Κεφαλαίων. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Symmetria F.S. Ltd, εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και αναλύσεων.

Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Investment Funds Association (CIFA).

Επί σειρά ετών, είναι εκπαιδευτής σε προγράμματα για το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις (MiFID, UCITS, AIFMD, ICIS, νόμοι και κανονισμοί ΧΑΚ, Market Abuse, Transparency κλπ.). Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για Επενδυτικά Ταμεία του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ / CIPA), μέλος του Consultative Working Group του Corporate Reporting Standing Committee του European Securities and Markets Authority (ESMA) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς του ΣΕΛΚ.