Χριστάκης Παρτασίδης

Ο Χριστάκης Παρτασίδης γεννήθηκε το 1953.  Είναι κάτοχος πτυχίων  B.Sc. Honours στην Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονικά από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και Μ.Β.Α. από το Manchester Business School. Είναι επίσης απόφοιτος του μεταπτυχιακού Προγράμματος για Αξιολόγηση και Διεύθυνση Επενδύσεων ΡΙΑΜ του Harvard Institute for International Development.

Διευθύνει την δική του επιχείρηση που ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων στην Κύπρο.

Εργάσθηκε στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής βιομηχανιών. Με αυτή του την ιδιότητα συνεισέφερε στην αναδιάρθρωση των εταιρειών, στην σταδιακή επαναφορά τους στην κερδοφορία και στην εισαγωγή τεχνογνωσίας από διεθνής εταιρείες με ηγετική θέση στον τομέα τους.

Διετέλεσε σύμβουλος διεύθυνσης διαφόρων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών κυρίως στον τομέα στρατηγικής επανατοποθέτησης των εργασιών τους για επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Manulife Global Fund, επενδυτικού ταμείου εγγεγραμμένου στο Λουξεμβούργο με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 3,5 δις. Δολλαρίων από το 2006.

Είναι αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης.   

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου των Συνδέσμων Βιομηχάνων Πλαστικών και Εξαγωγέων του ΚΕΒΕ και του Συνεδριακού Κέντρου.