Μιχάλης Σπανός

Απόφοιτος του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας (Master of Economics, 1979). Διευθύνων Σύμβουλος της M.S. Business Power Ltd, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί Στρατηγικής και Ανάπτυξης (από το 2008), μη-εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ της Α/φοι Λανίτη Λτδ (από το 2008), Πρώτος Πρόεδρος του ΔΣ της Green Dot Κύπρου Δημόσια Λτδ (από το 2004) - και μέλος του ΔΣ της CCI (από το 2012). Εργάστηκε στην εταιρεία Α/φοι Λανίτη Λτδ από το 1981 μέχρι το 2008 ως Διευθυντής Μάρκετινγκ, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος. Στο διάστημα 2005-2009 υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Διεθνούς Κυπριακού Ινστιτούτου (Κυπριακή Δημοκρατία και Σχολή Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard). Υπηρέτησε επίσης σε άλλα ΔΣ όπως των Heineken-Lanitis Cyprus Ltd (2005-2007), Lumiere TV Public Ltd (2000-2012), Α. Πέτσας και Υιοί Λτδ (2000-2007) και CypriaLife Insurance Ltd (1995-2000). Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ τον Μάιο του 2013.