Επιτροπή Ενστάσεων για Θέματα Προαγωγών

Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων για Θέματα Προαγωγών είναι η εξέταση ενστάσεων που υποβάλλονται από μέλη του προσωπικού της Τράπεζας μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προαγωγών και την ανακοίνωση τους.