Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

Πρόεδρος

Ημερομηνία διορισμού: 12 Ιουνίου 2019

Υπηκοότητα: Ελληνική

Εμπειρία:

Ο Τάκης Αράπογλου ξεκίνησε αρχικά την καριέρα του στις Διεθνείς Αγορές Κεφαλαίου και στην Επιχειρηματική και Επενδυτική Τραπεζική με έδρα το Λονδίνο και αργότερα  στη διαχείριση, αναδιάρθρωση και παροχή συμβουλών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κυρίως στην ΝΑ Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Οι πιο πρόσφατες εκτελεστικές του θέσεις περιλαμβάνουν: Διευθύνων Σύμβουλος και παγκόσμιος επικεφαλής του κλάδου τραπεζών και κινητών αξιών για τη Citigroup, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Συγκρότημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,  και Διεθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τραπεζικής στην EFG-Hermes Holding SAE.

Διαθέτει ευρεία και εκτεταμένη εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια και σήμερα κατέχει τις ακόλουθες μη-εκτελεστικές θέσεις: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ναυτιλιακής εταιρίας Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διεθνούς τσιμεντοβιομηχανίας Titan Cement International (TCI) SA, και μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG-Hermes Holding SAE. 

Ο κος Αράπογλου κατέχει πτυχία Μαθηματικών, Μηχανολογίας και Διοίκησης από Ελληνικά και Βρεττανικά Πανεπιστήμια.

 Εξωτερικοί Διορισμοί:

  • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tsakos Energy Navigation
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG-Hermes Holding SAE

Μέλος Επιτροπών:

Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης.