Μαρία Φιλίππου

Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 23 Ιουλίου 2018

Υπηκοότητα: Κυπριακή

Εμπειρία: 

Η κα Φιλίππου ξεκίνησε την καριέρα της ως Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στην KPMG στην Ελλάδα και συνέχισε ως HR Generalist στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε ως Διευθύντρια Αποζημιώσεων και Ωφελημάτων, μετακινήθηκε στην Coca Cola Company Group όπου υπηρέτησε ως Επιχειρηματική & Στρατηγική Συνεργάτης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορες επικράτειες και Global Talent & Development Director προτού αναλάβει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για την Central & Eastern Europe BU, θέση που κατείχε μέχρι πρόσφατα προτού μετακινηθεί στην Egon Zehnder.

Η κα Φιλίππου είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration από το Nottingham Trent University και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Human Resources Management από το Brunel University.

 

Ιδιότητα Μέλους σε Επιτροπή

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλος της Επιτροπής Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας