Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2-Payment Service Directive) & Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTS-Regulatory Technical Standards)

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών “Payment Services Directive” 2015/2366 (PSD2) καθώς και του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου (Ν.31(Ι)/2018), οι τράπεζες οφείλουν να ακολουθούν αυστηρότερους τρόπους ταυτοποίησης των πελατών τους (stronger customer authentication) σε σχέση με την προστασία των πληρωμών.

Όπως αναφέρεται στα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTS-Regulatory Technical Standard), στις περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, λαμβάνουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας που πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) ο πληρωτής/εντολέας ενημερώνεται για το ποσό της πράξης πληρωμής και για τον δικαιούχο

β) ο κωδικός μιας χρήσης (OTP-One Time Password) που δημιουργείται και γίνεται δεκτός από την πάροχο ( την τράπεζα) αφορά συγκεκριμένα το ποσό της συναλλαγής πληρωμής και τον δικαιούχο τον οποίον καθόρισε ο πληρωτής/εντολέας κατά την έναρξη της συναλλαγής

γ) τυχόν μεταβολή του ποσού ή του δικαιούχου συνεπάγεται με την ακύρωση του κωδικού μιας χρήσης που δημιουργήθηκε.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασής σας;

Ξεκλειδώστε τη συνδρομή σας