Χρειάζεστε αυτοκίνητο;

Κάντε αίτηση online και λάβετε άμεσα απόφαση

Αιτηθείτε εδώ

Αγορά αυτοκινήτου

Το νέο σας αυτοκίνητο. Kαινούργιο (συμβατικό, ηλεκτρικό, υβριδικό) ή Μεταχειρισμένο

 • Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή.

   Μεγαλύτερη προκαταβολή, χαμηλότερο επιτόκιο.

 • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

  Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα. Αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη, τα τραπεζικά έξοδα χρεώνονται κανονικά.

Επιλογές χρηματοδότησης

 • Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας και να λάβετε άμεσα απόφαση ηλεκτρονικά με πολύ απλή διαδικασία, μέσω του BoC Mobile app ή του Internet Banking. Η χρηματοδότηση σας έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά : 

  • Ποσό μέχρι €15.000 (ελάχιστο €2.500) για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
  • Ελάχιστη ίδια συνεισφορά 15%
  • Ευνοϊκό επιτόκιο ανάλογα με την συνεισφορά.  Για Green Car - καινούργιο ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km, το επιτόκιο είναι 0,25% χαμηλότερο από τα υπόλοιπα σχέδια ενοικιαγοράς καινούργιου αυτοκινήτου.
  • Επιλογή μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου
  • Χωρίς προσωπικές εγγυήσεις
  • Δέσμευση αυτοκινήτου ως αντικείμενο ενοικιαγοράς
  • Μέγιστη περίοδος  αποπληρωμής 7 χρόνια. Για Green Car - καινούργιο ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων<50g CO2/Km, η μέγιστη διάρκεια ανέρχεται στα 8 χρόνια
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα
 • Καινούργιο αυτοκίνητο

  Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας  μέσω του Internet Banking ή BoC Mobile app. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας λειτουργός της Τράπεζας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης σας. Η χρηματοδότηση σας έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  • Ποσό μέχρι €50.000 για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
  • Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 7 χρόνια.  Για Green Car - ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km η μέγιστη διάρκεια ανέρχεται στα 8 χρόνια.
  • Ελάχιστη ιδία συνεισφορά 15% 
  • Ευνοϊκό επιτόκιο ανάλογα με την συνεισφορά.  Για Green Car - ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km το επιτόκιο είναι 0,25% χαμηλότερο από τα υπόλοιπα σχέδια ενοικιαγοράς καινούργιου αυτοκινήτου.
  •  Επιλογή μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου
  • Με προσωπικές εγγυήσεις
  • Δέσμευση αυτοκινήτου ως αντικείμενο ενοικιαγοράς
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

  Για οποιαδήποτε άλλη επιλογή που δεν καλύπτεται από τα πιο πάνω (όπως μεγαλύτερο ποσό) μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιοδήποτε κατάστημα μας για εξυπηρέτηση

   

  Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

  Μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιοδήποτε κατάστημα μας για εξυπηρέτηση.  Η χρηματοδότηση σας έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

  • Ελάχιστο ποσό €2,500
  • Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 5 χρόνια
  • Ελάχιστη ιδία συνεισφορά 20%
  • Ευνοϊκό επιτόκιο ανάλογα με την συνεισφορά
  •  Επιλογή μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίουΜε προσωπικές εγγυήσεις
  • Δέσμευση αυτοκινήτου ως αντικείμενο ενοικιαγοράς
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Αιτηθείτε online για QuickCar - Hire Purchase

Ποσό χρηματοδότησης

μέχρι €15,000

Συμπληρώστε την αίτηση

εύκολα και γρήγορα

Λάβετε απόφαση

άμεσα

Αιτηθείτε online εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας που χρειάζονται λύση για κάθε ανάγκη χρηματοδότησης.  Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αν δεν διαμένετε στην Κυπριακή Δημοκρατία τον τελευταίο ένα (1) χρόνο, απευθυνθείτε στους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων μας.

 • Η διάρκεια αποπληρωμής εξαρτάται από το είδος του αυτοκινήτου και του επιτοκίου. 

  Ελάχιστη διάρκεια:

  • 12 μήνες για χρηματοδοτήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο
  • 3 χρόνια για χρηματοδοτήσεις με σταθερό επιτόκιο

  Μέγιστη διάρκεια:

  • 7 χρόνια για καινούργιο αυτοκίνητο.  Για Green Car - ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km η μέγιστη διάρκεια ανέρχεται στα 8 χρόνια
  • 5 χρόνια για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 
 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15% της αξίας του αυτοκινήτου για καινούργιο αυτοκίνητο και 20% για μεταχειρισμένο.

 • Μπορείτε να επωφεληθείτε με 0,10% μείωση στο επιτόκιο του σχεδίου Fil-eco Δάνειο Ενέργειας για αγορά και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν έχετε ήδη εγκριθεί για Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου.

 • Ναι. Σε περίπτωση χρηματοδότησης για ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km, επωφελείστε ευνοϊκό επιτόκιο (ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ) και δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας στη χρηματοδότηση.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος.  

  • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:
   • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας και πληρώνεται ο πωλητής, 
   • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς. Το δικαίωμα αγοράς είναι ενσωματομένο στην τελευταία δόση.
 • Υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση αγοράς εξοπλισμού και μοτοσυκλέτας (καινούργιας ή μεταχειρισμένης). Για λεπτομέρειες και επιτόκια ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο δίκτυο καταστημάτων μας.

   

 • Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

 • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος της πιστωτικής διευκόλυνσης για τον καταναλωτή. Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληρωμές που καταβάλλει ο πελάτης είτε στην Τράπεζα είτε σε τρίτους (π.χ. Κυβερνητικά έξοδα, έξοδα εκτίμησης, ασφάλειες, κλπ.)

  Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο σύγκρισης του πραγματικού κόστους για τον πελάτη, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα της χρηματοδότησης. Σας βοηθά να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια της Τράπεζας ή και να συγκρίνετε τα σχέδια μεταξύ τραπεζών.

 • Πώς μπορώ να ελέγξω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;

  Θα ενημερώνεσαι μέσω μηνύματος στο κινητό σου και μέσω της 1bank.

  Μπορώ να υποβάλω αίτημα από κοινού με άλλο άτομο;

  Τα προϊόντα QuickCars προσφέρονται σε ένα μισθωτή μόνο. Μπορείς να αιτηθείς από κοινού χρηματοδότηση με άλλο άτομο μέσω του καταστήματος που σε εξυπηρετεί.

  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλω;

  Θα πρέπει να υποβάλεις το τιμολόγιο/έντυπο προσφοράς για το αυτοκίνητο. Πιθανόν να ζητηθεί αποδεικτικό των εισοδημάτων σου μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

  Η ενοικιαγορά θα πρέπει να καλυφθεί με ασφάλεια ζωής;

  Όχι, δεν χρειάζεται. Εάν όμως το επιθυμείς, μπορείς να επικοινωνήσεις με το κατάστημα που σε εξυπηρετεί (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

  Υπάρχουν αρχικά έξοδα για την αίτηση;

  Τα προϊόντα QuickCar προσφέρονται χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης ή ετοιμασίας συμβολαίων). Το μόνο που θα  χρειαστεί να πληρώσεις είναι τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων 

  Τι συνεπάγονται η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της αίτησης μου, η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

  Οι αιτήσεις για προϊόντα QuickCars αξιολογούνται ηλεκτρονικά βάσει της πιστοληπτικής σου ικανότητας, της δυνατότητας αποπληρωμής, και της εκάστοτε πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας .

  Απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αίτησης που υποβλήθηκε διαδικτυακά λαμβάνεται αφού τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σου δεδομένα, χρησιμοποιώντας μόνο αυτοματοποιημένα μέσα (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και μόνο αφού μας δώσεις τη ρητή σου συγκατάθεση.

  Η δημιουργία προφίλ με τη διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων για ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής της διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση μόνο των αναγκαίων πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής, ώστε να μπορεί να λάβει υπεύθυνη, δίκαιη και ενημερωμένη απόφαση για χορήγηση ή όχι πιστωτικής διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση πληροφοριών που εσύ παρέχεις, καθώς επίσης και πληροφοριών που προκύπτουν από εσωτερικές πηγές της Τράπεζας (δηλαδή, προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας σου, στοιχεία για απασχόληση, εισοδήματα, έξοδα, οικογενειακή δομή, καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριφορά με άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις/εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, καθυστερημένες οφειλές σε άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις, χρέη βάσει δικαστικής απόφασης, το κατά πόσο τα προσωπικά σου δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί, ενημερώσεις για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) καθώς και από εξωτερικές πηγές (δηλαδή στοιχεία πτώχευσης όπως οφειλές, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και χρέη βάσει δικαστικής απόφασης σε άλλες τράπεζες από το Artemis Credit Bureau). Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας,

  Επίσης, η αίτηση δύναται να παραπεμφθεί αυτόματα στην Τράπεζα για περαιτέρω αξιολόγηση από λειτουργό.

  Σε περίπτωση απόρριψης, έχω δικαίωμα ένστασης κατά της αυτοματοποιημένης απόφασης;

  Ναι, υπάρχει δυνατότητα να ζητήσεις επανεξέταση της αίτησης από λειτουργό της Τράπεζας επικοινωνώντας με το κατάστημα που σε εξυπηρετεί.

  Μπορώ να αποχωρήσω από την διαδικασία αίτησης ανά πάσα στιγμή είτε πριν την υποβολή της αίτησης είτε και μετά την σχετική απόφαση της Τράπεζας;

  Μπορείς να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή. Εάν καταχωρήσεις οποιαδήποτε στοιχεία, έχεις την επιλογή αποθήκευσης τους και συνέχισης της υποβολής της αίτησης  σε μεταγενέστερο στάδιο ή και απόσυρσης της αίτησης . Εάν επιλέξεις να αποσύρεις την αίτησή σου, τα στοιχεία που έχεις καταχωρήσει δεν θα αποθηκευτούν. Η αίτησή σου αποσύρεται αυτόματα εάν παραμείνει αδρανής για διάστημα 15 ημερών.

  Σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη λάβει απόφαση, μπορείς και πάλι να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή πριν προχωρήσεις στην υπογραφή των συμβολαίων αλλά εντός του χρόνου ισχύος της απόφασης η οποία αναφέρεται στη σχετική κοινοποίηση για την παραχώρηση της διευκόλυνσης. Αυτό δεν επηρεάζει τα άλλα δικαιώματα σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.

  Εάν έχεις υπογράψει τα έγγραφα της σύμβασης και ο πωλητής έχει πληρωθεί με το ποσό της ενοικιαγοράς, δεν μπορείς να αποχωρήσεις από την σύμβαση.

  Με ποιο τρόπο η Τράπεζα Κύπρου διασφαλίζει την ιδιωτικότητα μου και τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων;

  Η Τράπεζα δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα σου και την διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, όπου επίσης θα βρεις και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα σου, όπως π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα να ζητήσεις διόρθωση/επανόρθωση, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου κ.α. 

  Τι συμβαίνει μετά την έγκριση της αίτησης;

  Αφού η αίτησή σου εγκριθεί, θα ειδοποιηθείς για την ετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης και για την παραχώρηση της διευκόλυνσης, μέσω μηνύματος στο κινητό σου. Η υπογραφή των εγγράφων της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα που σε εξυπηρετεί, εκτός εάν έχεις υποδείξει διαφορετικά κατά τη διάρκεια της αίτησης.

  Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής δεν είναι δυνατή για τα προϊόντα QuickCar Hire Purchase.

  Πώς θα πληρωθεί ο πωλητής;

  Η Τράπεζα θα καταθέσει το ποσό της ενοικιαγοράς απευθείας στον λογαριασμό του πωλητή.

  Δεν είμαι πελάτης της Τράπεζας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

  Ναι. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή BoC Μobile app και να κάνεις εγγραφή. Στη συνέχεια, θα έχεις τη δυνατότητα να συνδεθείς με την 1bank (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). Μπορείς να αιτηθείς την διευκόλυνση αυτή μέσω Internet Banking ή της εφαρμογής BoC Mobile app.

Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Σε περίπτωση κυμαινόμενου επιτοκίου, το ποσό της δόσης (του μισθώματος) και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας