Πρώτη μας σκέψη η ασφάλειά σας

Θέτουμε ψηλά στις προτεραιότητές μας την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας μέσω των Ψηφιακών Καναλιών της 1bank. Στο πλαίσιο αυτό, η 1bank εισάγει έναν πρόσθετο μηχανισμό ταυτοποίησης της αυθεντικότητας των συνδρομητών ή/και συναλλαγών, τις «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

Τι ακριβώς πρέπει να κάνω;

Κατά την είσοδό σας (login) στην 1bank (Internet & Mobile Banking) πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά προσωπικών «Ερωτήσεων Ασφαλείας».

 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ενδέχεται να σας ζητηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον για σκοπούς επιβεβαίωσης κατά την προσπάθεια σύνδεσής σας στην 1bank, ή κατά την εκτέλεση κάποιας άλλης συναλλαγής.
 • Σε περίπτωση που διατηρείτε περισσότερες από μια συνδρομές (User IDs), θα πρέπει να απαντήσετε μόνο μια φορά.
 • Κατά τη σύνδεσή σας στο Internet και Mobile Banking, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε μια διαδικασία και απαντήσετε σε 4 «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • 1. Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD 2) και για σκοπούς ασφαλούς πρόσβασης στην Υπηρεσία 1bank καθώς και για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ( η «Τράπεζα») υιοθετεί τη διαδικασία απάντησης «Ερωτήσεων Ασφαλείας».
  2. Δια του παρόντος, ενημερώνεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την καταχώρηση των ορθών απαντήσεων στις «Ερωτήσεις Ασφαλείας» που έχετε επιλέξει.
  3. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι απαντήσεις σας θα αποκρυπτογραφηθούν και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας από την Τράπεζα, πέραν των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω.
  4. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, έμμεσων απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που προέρχεται από λανθασμένη καταχώρηση απαντήσεων και/ή από κοινοποίηση των απαντήσεών σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και/ή λόγω μη πρόσβασής σας στην Υπηρεσία 1bank και/ή μη εκτέλεσης των συναλλαγών σας και/ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο/αιτία που υπερβαίνει τον έλεγχο της Τράπεζας.

 • Βήμα 1: Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας

  Ελέγξτε τα καταχωρημένα (στην Τράπεζα) στοιχεία επικοινωνίας

  Επιβεβαιώστε ότι ο καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι ορθά. Αν ο αριθμός κινητού που παρουσιάζεται δεν είναι  σωστός, μπορείτε να τον αλλάξετε μέσω του 1bank Internet ή Mobile Banking (απαραίτητη η χρήση Digipass) ή μέσω καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου.

   

  Βήμα 2: Απαντήστε στις ερωτήσεις

  Θα σας δοθούν δώδεκα (12) ερωτήσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) σε δύο διαφορετικές λίστες. Θα πρέπει να απαντήσετε σε δύο (2) ερωτήσεις από τη Λίστα A και σε 2 από τη Λίστα Β.

  Πρέπει να ξέρετε σχετικά με τις απαντήσεις σας:

   

  • Η Λίστα A περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μονολεκτική απάντηση. Στην απάντησή σας γίνονται δεκτοί χαρακτήρες και αριθμοί (π.χ. η απάντησή σας να περιέχει γράμματα του Αλφαβήτου Α Β Γ και / ή αριθμούς 1 2 3).
  • Η Λίστα Β περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μόνο αριθμητικές απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε με έναν αριθμό χωρίς δεκαδικά ψηφία.
  • Γενικότερα οι απαντήσεις σας πρέπει να περιέχουν το μέγιστο 35 χαρακτήρες, χωρίς κενά και / ή σύμβολα.
  • Μπορείτε να απαντήσετε στα ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και κινέζικα.
  • Είναι σημαντικό να θυμάστε τις απαντήσεις σας και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε.

   

  Βήμα 3: Μέθοδος επιβεβαίωσης

  Θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο επιβεβαίωσης των απαντήσεών σας. Επιλέξτε μία ανάμεσα σε 3 μεθόδους. Κάθε μέθοδος είναι διαθέσιμη δεδομένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Digipass OTP (δεδομένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass).
  • Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε email (δεδομένου ότι έχετε καταχωρημένη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στο αρχείο της Τράπεζας).
  • Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (δεδομένου ότι υπάρχει καταχωρημένος έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο αρχείο της Τράπεζας).

   

  Βήμα 4: Επιβεβαίωση

  Επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας και τον τρόπο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε «Επιβεβαίωση» για ολοκλήρωση της διαδικασίας ή επιλέξτε «Πίσω» εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

 • Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τις απαντήσεις σας στις «Ερωτήσεις Ασφαλείας», είτε γιατί τις έχετε ξεχάσει ή γιατί θέλετε να δώσετε άλλη απάντηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank για επαναφορά (RESET) της διαδικασίας καταχώρησης νέων απαντήσεων. 

  Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής νέων απαντήσεων μέσω Internet και Mobile Banking από την επιλογή μενού «Ρυθμίσεις», νοουμένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass.

  Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υποβολής νέων απαντήσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε ξανά τα βήματα 1 μέχρι 4 όπως περιγράφονται πιο πάνω.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασής σας;

Ξεκλειδώστε τη συνδρομή σας