Αρχεία Μαζικών Πληρωμών

  • Μαζικές πληρωμές μέσω 1bank Το Internet Banking της 1bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να φορτώσετε αρχείο για μαζικές πληρωμές.
  • Μεταφορές διαφόρων τύπων Επιλέξτε τις πολλαπλές πληρωμές και πραγματοποιήστε μεγάλο αριθμό μεταφορών/πληρωμών διαφόρων τύπων, σε πολλούς δικαιούχους.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Κάτω από την επιλογή «Μεταφέρω & πληρώνω > Πληρώνω μαζικά > Μαζικές πληρωμές  ».

  • Σύμφωνα με οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αλλά και σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 260/2012, όλες οι πολλαπλές πληρωμές εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), όπως πληρωμές μισθολογίου, προμηθευτών και άλλων μαζικών πληρωμών, πρέπει να διεκπεραιώνονται ακολουθώντας συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα.

    Κάντε κλικ εδώ για καθοδήγηση σχετικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία πολλαπλών πληρωμών.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασής σας;

Ξεκλειδώστε τη συνδρομή σας