Προμήθειες & Χρεώσεις σε ισχύ από 01/02/2019 (αφορά μόνο Κάρτες)