Πληροφορίες για την ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στην Τράπεζα Κύπρου («η Τράπεζα»), η ασφάλεια των δεδομένων των πελατών μας είναι μια από τις σημαντικότερές μας προτεραιότητες. Στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε διεθνείς πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, ακόμη και όταν επικοινωνούμε μαζί σας.

Η Τράπεζά μας, σε μια προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails),  υιοθέτησε πρόσφατα το Πρωτόκολλο Κρυπτογράφησης Transport Layer Security.

Μπορείτε να διαβάσετε τις πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,  ώστε να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε email από την Τράπεζά μας.

Το TLS είναι ασφαλές Κρυπτογραφικό Πρωτόκολλο επικοινωνίας, που προστατεύει την ανταλλαγή δεδομένων υπό διαμετακόμιση από την Τράπεζα, στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ο παραλήπτης διατηρεί την ευθύνη για τα δεδομένα που φυλάσσει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

TransportLayerSecurity (TLS)                                                   

Το Transport Layer Security (TLS) είναι Πρωτόκολλο Κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται ευρέως για την παροχή ασφάλειας κατά την επικοινωνία μεταξύ διακομιστών. Είναι πολύ δημοφιλές λόγω της εξασφάλισης που παρέχει στην ανταλλαγή email κατά τη διαβίβασή τους, μεταξύ των διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το TLS προστατεύει τα emails που αποστέλλονται διαδικτυακά, δημιουργώντας ένα ασφαλές κρυπτογραφικό κανάλι επικοινωνίας  μεταξύ των διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφεί τα emails κατά τη μεταφορά τους αποτρέποντας τις πιθανότητες υποκλοπής, παρακολούθησης, ή και αλλοίωσης/πλαστογραφίας.

Για να καταστεί επιτυχής η διασύνδεση μέσω TLS, οι διακομιστές του αποστολέα και του παραλήπτη θα πρέπει να υποστηρίζουν συμβατές εκδόσεις του.

Η Τράπεζά μας έχει ενεργοποιήσει το TLS στους διακομιστές της. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του TLS ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει οι διακομιστές των πελατών και συνεργατών της, να έχουν αποδεχτεί τη συγκεκριμένη υποστήριξη σύνδεσης.

 

Διαδικασία ρύθμισης TLS

Το TLS ρυθμίζεται σε διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διαχειριστή. Επομένως, θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής σας ή στον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν το TLS στον διακομιστή.

Γενικά, οι μοντέρνοι διακομιστές διαθέτουν υποστήριξη για TLS. Σε περίπτωση που το TLS δεν λειτουργεί, τις περισσότερες φορές αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί στον διακομιστή σας, ή στο ότι χρειάζεται κάποιου είδους αναβάθμιση (ή και τα δυο). Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος.

Τέλος, οι διαχειριστές οφείλουν να ελέγξουν το σύστημά τους  για να διαπιστώσουν ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία το TLS, για εισερχόμενες και για εξερχόμενες διασυνδέσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες
  • 800 00 800
  • Για κλήσεις από εξωτερικό +357-22128000
  • Ωράριο Λειτουργίας
  • Δευτέρα-Παρασκευή, 07:45-18:00
  • Σάββατο και Κυριακή, 09:00-17:00