Δωρεάν Ασφάλεια Ταξιδίου

Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη ταξιδίου με τις κάρτες μας

Αγαπητοί πελάτες,

εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ειδοποίηση απαίτησης στο πλαίσιο της Ταξιδιωτικής Ασφάλειας της Τράπεζας Κύπρου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο "Ειδοποίηση Απαίτησης" και το αποστείλετε αμέσως με email: starrclaims@healthwatch.gr, ώστε να είστε σίγουροι πως η απαίτησή σας δηλώθηκε μέσα στα χρονικά πλαίσια των 25 ημερών. Δεν χρειάζονται άλλα έγγραφα στο παρόν στάδιο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην Healthwatch S.A. στο τηλέφωνο +357 24 022713 ή στο +357 24 030354.

Για το Συμβόλαιο Ταξιδιωτικής Ασφάλειας πατήστε εδώ 

Visa Classic Credit / Mastercard Classic Credit / Blue Mastercard

Gold Visa / Gold Mastercard / Gold Mastercard ETEK

Platinum Visa / Platinum Mastercard / Elite Mastercard

Business Visa / Business Mastercard 

Aegean Mastercard

Aegean Mastercard Business