ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

                                            ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ BLACK FRIDAY 2022

  1. *Για τις επιχειρήσεις του Σχεδίου ανταμοιβή που συμμετέχουν στο Black Friday, μπορείτε να ενημερωθείτε στο antamivi app ή στο www.antamivi.com.cy

    **Οι 3Χ βαθμοί ισχύουν για 5 συναλλαγές, με μέγιστη επιπλέον επιβράβευση 5,000 βαθμούς ανά πελάτη. Πέραν των 5 συναλλαγών, θα αποκτούνται βαθμοί ανταμοιβής, αλλά όχι επιπλέον βαθμοί της προσφοράς Black Friday.

    *For antamivi scheme merchants participating in “Black Friday offers”, you can find out in the antamivi app or at www.antamivi.com.cy

    **3X points are valid for 5 transactions, with a maximum additional reward of 5,000 points per customer.  For more than 5 transactions, antamivi points will be earned, but no Black Friday offer points will be added.