Άνοιγμα λογαριασμού για νέο πελάτη

Η διαδικασία αφορά ιδιώτες, μόνιμους κατοίκους Κύπρου, που δεν έχουν καμία συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου και που δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό μέσω της εφαρμογής BoC Mobile app.

 • Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση

  Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για άνοιγμα νέου λογαριασμού και αποκτήστε ταυτόχρονα τη χρεωστική κάρτα σας για να μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας ηλεκτρονικά και με ασφάλεια.

 • Δωρεάν συνδρομή στην 1bank

  Μπορείτε επίσης, αν επιθυμείτε, να αιτηθείτε και για δωρεάν συνδρομή στην 1bank, για διαχείριση των συναλλαγών σας με ασφάλεια από το σπίτι. 

Απαραίτητα στοιχεία

Πριν προχωρήσετε με τη συμπλήρωση της αίτησής σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο κάτω απαιτούμενα έγγραφα (όπου ισχύουν): 

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (αυτό μπορεί να είναι πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας τουλάχιστον 6 μηνών ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο) ή άλλο επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές.
 • ‘Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού - ΔΕΑ’ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, ισχύει για πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ).
 • Ταξιδιωτικό έγγραφο πρόσφυγα που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (ή αντίγραφα αυτών) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη χώρα προέλευση σας και μπορεί να είναι χρήσιμα στην ταυτοποίηση σας.

Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή σας.

ΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού και της χρεωστικής σας κάρτας, απαιτείται η φυσική παρουσία σας στην Τράπεζα για υπογραφή και προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων που θα επισυνάψετε ηλεκτρονικά (ταυτότητα ή διαβατήριο και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας).

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τις εκάστοτε Πολιτικές και Διαδικασίες της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ