Συγκρίνετε τις βαθμίδες του Σχεδίου

Προνόμιο Silver Gold Diamond
Επιπλέον βαθμοί ανταμοιβής (πιστωτικές κάρτες) Χ1,25 X2 X3
Έκπτωση στο επιτόκιο νέου στεγαστικού δανείου 0,10% 0,15% 0,20%
Έκπτωση στο επιτόκιο νέου προσωπικού δανείου 0,50% 1% 2%
Αρχικά έξοδα δανείου Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Έκπτωση σε Γενικές Ασφάλειες (νέα συμβόλαια οικίας/αυτοκινήτου) 10% 10% 15%
Έκπτωση σε νέα συμβόλαια Eurolife (Προσωπικά Ατυχήματα) 5% 10% 20%
Έκπτωση σε νέα συμβόλαια Eurolife (Medica) - - 7,5%
Εκπτώσεις-κουπόνια-κληρώσεις Nαι Ναι Nαι
Έκπτωση σε ακίνητα REMU - - 15%