Στην Τράπεζα Κύπρου κύρια προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων μας, η ασφαλής εξυπηρέτηση των πελατών μας και η αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην οικονομία γενικότερα.

Γι’ αυτό με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, προχωρήσαμε στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, για συντονισμό και επικαιροποίηση όλων μας των ενεργειών.

Έχουμε ενεργοποιήσει το Σχέδιο Διαχείρισης Πανδημίας, στα μέσα Φεβρουαρίου, το οποίο αναθεωρούμε καθημερινά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού.

Καλούμε τους πελάτες μας να περιορίσουν τις κινήσεις τους σύμφωνα και με τις οδηγίες της Πολιτείας, για  προστασία των ιδίων, της οικογένειας και όσων έρχονται σε επαφή μαζί τους.


Ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19

Οι ειδικοί συστήνουν πως ο κίνδυνος μετάδοσης στα τραπεζικά καταστήματα είναι μειωμένος. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα  καθώς η προσωπική υγιεινή είναι το σημαντικότερο μέτρο που ενδείκνυται, υπό τις περιστάσεις.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις πολιτειακές αρχές, τα οργανωμένα σύνολα και παράγοντες της οικονομίας για τον συντονισμό μέτρων που θα στηρίξουν την απασχόληση και την οικονομία.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι βρίσκεστε στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας και δράσης και ότι θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία της υγείας όλων μας.