Ολοκλήρωση συμφωνίας για πώληση της Kermia Hotels Ltd και παρακείμενης γης

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.