Ξάνθος Βράχας

Γεννήθηκε το 1979. Είναι κάτοχος MBA από το Harvard Business School και BSc από το Πανεπιστήμιο Georgetown. Επίσης, είναι εγκεκριμένος Λογιστής (CPA). Είναι Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer) και Διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) του ασφαλιστικού ομίλου Universal Life.

Πριν αναλάβει την τρέχουσα θέση, εργάστηκε στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής (Corporate Finance & restructuring team) στην Merrill Lynch στο Λονδίνο. Προηγουμένως, ήταν ελεγκτής στην εταιρεία Deloitte & Touche στις Ηνωμένες Πολιτείες.