Ανδρέας Τζυρκαλλής

Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1979. Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Durham του Ηνωμένου Βασιλείου με πτυχίο Οικονομικών, ενώ το 2002, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Said Business School). Είναι εγκεκριμένος λογιστής (Certified Chartered Accountant – ACCA) και ελεγκτής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εδώ και μια δεκαετία εργάζεται σε διευθυντικές θέσεις σε οικονομικούς συμβουλευτικούς οίκους όπως η PwC, EY και Accenture. Έχει εξειδικευθεί σε αναδιαρθρώσεις διεθνών τραπεζών σε συνεργασία με τις Ανώτατες Διευθυντικές ομάδες Οικονομικών (CFO) και Πληροφορικής (CIO) αποφέροντας βιώσιμες αλλαγές στα εν λόγω συγκροτήματα, με συχνές αναφορές στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών.

Η εμπειρία του στον Τραπεζικό τομέα είναι πολυδιάστατη, αναπτύσσοντας σημαντική πραγματογνωμοσύνη σε τραπεζικές εργασίες, μεταρρυθμίσεις και βελτιστοποιήσεις στις οικονομικές εργασίες τραπεζών. Έχει ηγηθεί αρκετών προγραμμάτων αλλαγών και αναδιαρθρώσεων σε διεθνή εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, που είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των συγκροτημάτων.