Μάριος Γιαννάς

Ο Μάριος Γιαννάς γεννήθηκε το 1978. Απέκτησε πτυχίο στις Αναλογιστικές Επιστήμες από το London School of Economics and Political Science (BSc in Actuarial Science) με βαθμό άριστα. Είναι Εταίρος (FIA) του Συνδέσμου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (Fellow of the UK Institute and Faculty of Actuaries).

Είναι Ιδρυτής και Εκτελεστικός Σύμβουλος της Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd. Για περισσότερα από 12 χρόνια, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε θέματα σχετικά με επενδύσεις, σχεδιασμό ωφελημάτων, αναλογιστικές εκτιμήσεις και διακυβέρνηση. Έχει επίσης συμβουλεύσει τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διακυβέρνησης. Εκπαιδεύτηκε στην εταιρεία Towers Watson στο Λονδίνο στον τομέα των συντάξεων και των επενδύσεων.

Κατέχει τα πιο κάτω επαγγελματικά προσόντα: Εταίρος (FIA) του Συνδέσμου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (Fellow of the UK Institute and Faculty of Actuaries), Εταίρος (FCAA) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αναλογιστών της Κύπρου, Μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Αναλογιστών (International Actuarial Association) και Μέλος του UK Institute of Directors.