Αλεξάνδρα Γαλανού

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1949.

Σπούδασε Κοινωνιολογία, (Β.A. summa cum laude – Fordham University στη Νέα Υόρκη και μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο κλάδο (Μ.A. Sociology – Vanderbilt University).

Είναι Associate του Chartered Institute of Bankers (A.C.I.B.)

Έχει τριακονταετή πείρα στον επιχειρηματικό τομέα και διετέλεσε για εικοσιπέντε χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος των  εταιρειών Ν.Ι.Δημητρίου Λτδ, και Ν.Ι. Δημητρίου (Ασφάλειες) Λτδ. της Commercial General Insurance Ltd. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Universal Life.

Διετέλεσε επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων δημόσιων καθώς και ιδιωτικών εταιρειών μεταξύ των οποίων της Universal Bank (σήμερα usb), Cyprus Phassouri Plantations Ltd,  Alps Cold Stores Ltd κ.α.

Άλλες επιχειρηματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικού κέντρου στη Λάρνακα.

Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του πρώτου Δ.Σ. του Cyprus Association of Directors (CyAD) Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) 2009-2012, και εκπροσωπεί την ΚΟΓΕΕ στο Δ.Σ του ΚΕΒΕ.

Μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.