Μαρίνος Γιαλελή

 

Γεννήθηκε το 1968. Κατέχει τον τίτλο B.A Management - Finance από το East Strasbourg University (USA) και MBA in Investments από το Fairleigh Dickinson University (USA). Εργάστηκε στην Lieber and Weissman Securities LLC της Νέας Υόρκης, στην CLR Financial Services Ltd και Harvest Financial Services Ltd.

Είναι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και έχει την ευθύνη να κατευθύνει και να επιβλέπει την λειτουργία του Ταμείου. Μεταξύ άλλων, στις αρμοδιότητες του είναι η παροχή συμβουλών στην  Διαχειριστική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική του Ταμείου, η υλοποίηση των επενδυτικών και διαχειριστικών διαδικασιών και ο καθορισμός και η παρακολούθησης των εσωτερικών διαδικασιών και εξωτερικών επενδυτικών συμβούλων, καθώς και των διαχειριστών επενδύσεων του Ταμείου.  Στην εκτέλεση των καθηκόντων του στηρίζεται στην  μακροχρόνια γνώση και εμπειρία στον τομέα των συνταξιοδοτήσεων και των επενδύσεων, που αποκτήθηκε  από την δεκαπεντάχρονη πορεία του στον κλάδο αυτό. Η εμπειρία και η γνώση του αυτή έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν διαμέσου διαφόρων τηλεοπτικών παρεμβάσεων και δημοσιευμάτων στον τοπικό και διεθνή τύπο.