ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο πιο πάνω διαγωνισμός  διοργανώνεται από την Τράπεζα Κύπρου και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν όσοι είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι άνω των 18 ετών.

2. Η διαδικασία της κλήρωσης  είναι η εξής:

  • Κάντε τουλάχιστον τρεις (3) συναλλαγές μέσω QuickPay.
  • Οι 20 νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης στις 28/06/2021.

3. Στους τυχερούς, θα πιστωθεί στον λογαριασμό τους ποσό ισάξιο μίας premium συνδρομής στο Netflix για έναν (1) χρόνο.

4. Η ενέργεια αυτή θα διαρκέσει από τις 24/05/2021 μέχρι τις  24/06/2021.

5. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

6. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.

7. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο,  το οποίο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

8. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο  ειδοποιώντας σχετικά τους πελάτες της.

9. Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

10. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δίνετε στην Τράπεζα Κύπρου το δικαίωμα να δημοσιεύσει το όνομα και τη φωτογραφία σας στην ιστοσελίδα της, στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Ιnstagram, LinkedIn), στα ΜΜΕ και στον Τύπο.

11. Αποδεχόμενοι να λάβουν το δώρο, οι νικητές επιτρέπουν στην Τράπεζα Κύπρου να δημοσιοποιήσει τα ονόματα, τα πρόσωπα, την ηλικία και την πόλη διαμονής τους  με προωθητικές ενέργειες αναφορικά με τον διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των Μέσων. Επίσης, οι νικητές συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι για να παρευρίσκονται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο από τον διοργανωτή για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού.

12. Σε περίπτωση που ο νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στην τηλεφωνική κλήση και αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού του τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 14:30 ώρα Κύπρου  στις  02/07/2021, ο νικητής θα θεωρείται ότι έχει απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το πακέτο. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει το πακέτο σε επιλαχόντα ή να το διαθέσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.

13. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις  διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασής σας;

Ξεκλειδώστε τη συνδρομή σας