Πολλαπλές Μεταφορές - Δικαιούχοι

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειριστείτε τους δικαιούχους των πολλαπλών μεταφορών (πληρωμές σε προμηθευτές/συνεργάτες), είτε με τη φόρτωση αρχείων ή με τη διατήρηση λίστας δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι λογαριασμών στη ζώνη SEPA.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης  της υπηρεσίας

Γενικές πληροφορίες

 • Η λίστα δικαιούχων δημιουργείται από εσάς και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας ανά πάσα στιγμή
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτώσετε αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων σε συγκεκριμένη XML μορφή (βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας). Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εταιρείες που χειρίζονται μεγάλο αριθμό δικαιούχων
 • Η συναλλαγή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαχείριση των δικαιούχων. Η δημιουργία και αποστολή πολλαπλών μεταφορών στην Τράπεζα γίνεται μέσω της συναλλαγής Πολλαπλές Μεταφορές – Δημιουργία
 • Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία Direct Credits μέσω του καταστήματος τους και έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της 1bank για πρόσβαση στους λογαριασμούς που θα χρεώνονται στο αρχείο

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Οργανισμός/Εταιρεία: Εμφανίζονται όλες οι εταιρείες για τις οποίες έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποστέλλετε πολλαπλές μεταφορές ηλεκτρονικά. Επιλέξτε το όνομα εταιρείας που επιθυμείτε να διαχειριστείτε. Στις στήλες που υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης υπάρχει το ενδεικτικό βελάκι δίπλα από την ονομασία της κάθε στήλης. Αρχικά, η λίστα δικαιούχων είναι κενή
 • Λίστα Δικαιούχων: Επιλέξτε τη Λίστα Δικαιούχου (αν έχετε ήδη δημιουργήσει) από τη λίστα επιλογών. Αν η λίστα είναι κενή:
  • Δημιουργία Λίστας: Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα δικαιούχων κάτω από την εταιρεία που επιλέξατε
  • Όνομα Λίστας Δικαιούχων: Καταχωρήστε το όνομα που επιθυμείτε να δώσετε π.χ. Suppliers
  • Προσθήκη: Κάντε κλικ για να προστεθεί η λίστα κάτω από την εταιρεία
  • Ακύρωση: Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην αρχική οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε αλλαγή 
 • Προσθήκη (Νέου Δικαιούχου): Αφού δημιουργήσετε Λίστα Δικαιούχων θα πρέπει να προσθέσετε δικαιούχους. Κάντε κλικ στο Προσθήκη και συμπληρώστε τα στοιχεία του δικαιούχου στα πιο κάτω πεδία:
  • Κωδικός: Καταχωρήστε τον αναγνωριστικό αριθμό του δικαιούχου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ο κωδικός προμηθευτή, αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλος αριθμός αναφοράς. Το μέγιστο μήκος του κωδικού είναι 7 ψηφία ή χαρακτήρες και θα πρέπει να καταχωρηθεί χωρίς σύμβολα ή κενά. Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για άλλο δικαιούχο  
  • Περιγραφή: Καταχωρήστε λεπτομέρειες για τη μεταφορά που θα διεκπεραιώνεται για το συγκεκριμένο δικαιούχο π.χ. InvoiceSettlement 123. Το μέγιστο μήκος του πεδίου είναι 10 ψηφία ή χαρακτήρες και θα πρέπει να καταχωρηθεί χωρίς σύμβολα ή κενά
  • Όνομα: Καταχωρήστε το όνομα του δικαιούχου με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. AndreasAndreou
  • ΙΒΑΝ: Καταχωρήστε το ΙΒΑΝ του δικαιούχου χωρίς κενά (To IBAN πρέπει να  ανήκει στη ζώνη SEPA).    
  • Όνομα Τράπεζας: Προαιρετικό πεδίο. Επιλέξτε το όνομα της Τράπεζας του δικαιούχου. Επιλέξτε «'Αλλη Τράπεζα» όπου ισχύει (Σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά ξένη τράπεζα)  
  • BIC: To πεδίο εμφανίζεται όταν επιλεγεί ξένη τράπεζα στο πεδίο πιο πάνω. Προαιρετικά, καταχωρήστε τον κωδικό SWIFT/BIC της Τράπεζας του δικαιούχου.
  • Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό που επιθυμείτε να μεταφερθεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο (για μεταφορές εκτός Τράπεζας Κύπρου, μόνο Ευρώ. Σε περίπτωση που οι πληρωμές γίνονται σε λογαριασμούς εντός Τράπεζας Κύπρου σε ξένο νόμισμα, ο λογαριασμός που θα χρεωθεί πρέπει να είναι στο ίδιο νόμισμα).  
  • Αποθήκευση: Κάντε κλικ για να αποθηκευτούν τα στοιχεία στη λίστα της εταιρείας που επιλέξατε πιο πάνω

Άλλες Επιλογές

 • Προσθήκη δικαιούχων με αρχείο: Μπορείτε να προσθέσετε δικαιούχους για πολλαπλές μεταφορές, φορτώνοντας αρχείο σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  •  Επιλογή αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο πολλαπλών μεταφορών που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open)
  •  Φόρτωση: Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται, μετά την επιλογή αρχείου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο προσθέτονται στη λίστα με τους δικαιούχους της οθόνης
  • Αποθήκευση: Κάντε κλικ για να αποθηκευτούν τα στοιχεία στη λίστα της εταιρείας που επιλέξατε πιο πάνω
   
 • Διαγραφή δικαιούχου: Επιλέξτε ένα ή περισσότερους δικαιούχους για διαγραφή και  κάντε κλικ στο Διαγραφή για να αφαιρέσετε τον δικαιούχο από τη μισθοδοσία. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαγραφή
   
 • Επιλογή όλων στη σελίδα: Με την επιλογή αυτή, επιλέγονται όλοι οι δικαιούχοι που εμφανίζονται στην οθόνη για μαζική διαγραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή και στη συνέχεια στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαγραφή
 • Διαγραφή (Λίστας Δικαιούχων): Επιλέξτε την εταιρεία και τη λίστα δικαιούχων. Κάντε κλικ στο Διαγραφή για να διαγράψετε τη λίστα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές
 • Μετονομασία (Λίστας Δικαιούχων): Επιλέξτε την εταιρεία και τη λίστα δικαιούχων. Κάντε κλικ στο Μετονομασία Λίστας και αφού καταχωρήσετε νέο όνομα κάντε κλικ στο ΟΚ και στη συνέχεια στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η αλλαγή

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική