οι Ρυθμίσεις μου

Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων και εμφάνισης των δεδομένων στην 1bank, βάσει των δικών σας αναγκών.

> Ενημερώνω τη συνδρομή μου

> Η εξατομίκευση της συνδρομής μου

-  Διαχείριση Πελατών/Ομάδων