Ρυθμίσεις - Αλλαγή Κωδικού Ασφαλείας

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή του Κωδικού Ασφαλείας (ΡΙΝ). Ο νέος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη σύνδεση σας στο Internet Banking, Mobile Banking, QuickPay και Τηλεφωνικό Κέντρο της Τράπεζας

Σημαντικές πληροφορίες

 • Συστήνεται να αλλάζετε τον Κωδικό Ασφάλειας σας κατά διαστήματα ,για ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών σας
 • Μην αποκαλύπτετε ποτέ τον Κωδικό Ασφάλειας σε τρίτους μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής
 • H Τράπεζα δεν προτίθεται ποτέ να ζητήσει οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφημιστικών banners
 • Μην απαντήσετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας ζητά να καταχωρήσετε ή να επιβεβαιώσετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν την Τράπεζα
 • Διαβάζετε προσεκτικά τα ενημερωτικά μηνύματα που αποστέλλονται από την Τράπεζα για θέματα ασφάλειας
 • Για σκοπούς ασφάλειας, ο κωδικός δεν πρέπει να:

           o Είναι πανομοιότυπος με τον προηγούμενο
           o Περιέχει περισσότερες από 2 φορές το ίδιο ψηφίο
           o Αποτελείται από συνεχόμενους αριθμούς
           o Περιλαμβάνει γράμματα ή σύμβολα

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Υφιστάμενος Κωδικός Ασφάλειας: Καταχωρήστε τον υφιστάμενο κωδικό
 • Νέος ΚωδικόςΑσφάλειας: Καταχωρήστε το νέο 6ψήφιο κωδικό που επιθυμείτε, βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης
 • Επιβεβαίωση Νέου ΚωδικούΑσφάλειας: Ξανα-καταχωρήστε  το νέο 6ψήφιο κωδικό
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
 • Μέθοδος Επιβεβαίωσης: Επιλέξτε μέθοδο επιβεβαίωσης και καταχωρήστε τον κωδικό (όπου απαιτείται)
 • Κωδικός Digipass:  Καταχωρήστε κωδικό από το υφιστάμενο digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

 

> Επιστροφή στις Ρυθμίσεις
Αρχική